Zemědělské družstvo Sokolnice, Brno-venkov

Adresa

Zemědělské družstvo Sokolnice
Zámecká 55
664 52 Sokolnice
Czech Republic

Zemědělská výroba

Máte zájem o odběr většího množství obilovin a kukuřice? Obraťte se na Zemědělské družstvo Sokolnice, hospodařící nedaleko Brna, které se zabývá zemědělskou prvovýrobou.

Na pozemcích našeho zemědělského družstva pěstujeme pšenici, kukuřici, řepku, slunečnici, hořčici a vinnou révu.

Můžete si u nás objednat i přepravu traktorem nebo nákladním vozem. Provádíme opravy zemědělské techniky a pracovních strojů.

Zemědělské služby

Rostlinná výroba

  • obilí
  • kukuřice
  • olejniny
  • vinná réva

Zemědělská technika

  • silniční motorová doprava
  • přeprava traktorem
  • opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Kontakty

Sekretariát

tel: 540 030 684
fax: 544 224 514
e-mail: zdsokolnice@volny.cz

Ing. Antonín Dvorník - místopředseda

tel: 602 788 562
e-mail: zdsokolnice@volny.cz

MVDr. Josef Umlášek - předseda

tel: 602 571 459
e-mail: dr.umlasek@volny.cz

Jan Fasora - mechanizace

tel: 602 537 909
e-mail: zdsokolnice.mechanizace@seznam.cz

Robert Franz - vinohrady

tel: 723 058 439
e-mail: zdsokolnice@c-box.cz

Zdeněk Zmrzlý - evidence půdy

tel: 604 233 878
e-mail: zdsokolnice@adslink.cz

Kontaktujte zemědělské družstvoMapa

Informace pro včelaře

Vážení, 

na pozemcích spravovaných Zemědělským družstvem Sokolnice bude v období od dubna do konce října probíhat aplikace přípravků na ochranu rostlin. Při aplikacích budou upřednostňovány přípravky šetrné pro včely. Aplikace nebezpečných přípravků do kvetoucích porostů budou probíhat v čase po ukončení letu včel. V případě aplikace POR nebezpečného pro včely bude všem včelařům, spadajícím do okruhu 5 km od dotčeného pozemku, zaslána zpráva. Ta bude zaslána nejpozději 48 hodin před zamýšlenou aplikací a to prostřednictvím e-mailu nebo SMS.  
 
Ing. Jana Komínková, agronomka

Členská schůze 2018

POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Sokolnice

 

Představenstvo Zemědělského družstva Sokolnice

svolává na základě stanov členskou schůzi, která se bude konat

 

v pátek 1.6.2018

v Sokolnicích v restauraci U Husara v 12,30 hodin

 

Program : 1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatele, členy návrhové a     mandátové komise

                   2. Schválení zástavy na nákup půdy

                   3. Zpráva předsedy představenstva

                   4. Zpráva kontrolní komise

                   5. Schválení roční závěrky za rok 2017

                   6. Diskuse

                   7. Usnesení, závěr

 

     Účast členů je nutná vzhledem k závažnosti projednávaných bodů. V případě neúčasti předejte plnou moc oprávněnému zástupci.

         Nebude-li členská schůze schopna se usnášet pro malou přítomnost členů nebo jejich zástupců, svolává představenstvo touto pozvánkou náhradní členskou schůzi, která se bude konat téhož dne se zahájením v 13,30 hodin.

 

                                                                           Za představenstvo družstva

                                                                             MVDr. Umlášek Josef

                                                                          

        

Doprava je zajištěna ze zastávek v Telnici u kostela a v Újezdě u Brna také u kostela

v 12,00 hod.

 

 

Plná moc

 

Jméno a příjmení člena : ...........................................................................................................

 

zplnomocňuji tímto: ..................................................................................................................

 

k zastupování na členské schůzi konané dne 1. 6. 2018

 

 

V .............................. dne : .................................. podpis člena : ...............................................

 

Plnou moc přijímám:

                                   ……………………………………………

Top